Feladatok | Díjazottak | Előző év | Következő év

Bonyhád • 2011
20. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny


Részlet a verseny honlapjáról:

A XX. verseny

2011 március 11-től 15-ig iskolánk, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium rendezte a XX. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt. A rendezvényen 219 meghívott diák és 80 tanár vett részt. A XX. versenyre kiadványt és CD-t készítettünk az elmúlt 20 év rendezvényeiről.
11-én este Potápi Árpád Jánost Bonyhád polgármesterét, az országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnökét fogadtuk, aki bemutatta a város történetét és jelenét, ill. a verseny jövőjéről tárgyalt a résztvevő tanárokkal, biztosítva őket, hogy az ország jelenlegi vezetése magáénak érzi ezt a fontos rendezvényt.

12-én az ünnepélyes megnyitón rendkívül színvonalas kulturális műsor köszöntötte a résztvevőket. A verseny két kezdeményezője, Bencze Mihály brassói és Oláh György révkomáromi tanárok miniszteri elismerő oklevelet kaptak kiemelkedő színvonalú tanári munkájukért és a magyar-magyar kapcsolatok ápolásáért. Délután Lackovich Miklós professzor úr az ELTE tanszékvezetője tartott a diákok és a tanárok számára egyaránt érdekes szakmai előadást. Ezután, kihasználva azt a páratlan lehetőséget, hogy a Kárpát medence matematika tehetséggondozásában legkiválóbb tanárok közül 80, és a felsőoktatás néhány elhivatott képviselője is jelen volt, a tehetséggondozás aktuális kérdéseiről és feladatiról tartottunk konferenciát. Javaslatokat fogalmaztunk meg a tanárképzés és továbbképzés, a tehetségfejlesztés sürgető, ill. távlati feladatairól. Ezeket eljuttatjuk az oktatásirányítás képviselőihez. Este a pécsi UniCum Laude énekegyüttes koncertje nyújtott kikapcsolódást.

A rendezvény szokásrendje szerint a 3. napon volt a verseny. Négy évfolyamon 219 tanuló írt négy órás versenydolgozatot. A feladatokat a tanárok által az öt régióból beküldött javaslatok közül kéttagú zsűri: Szoldatics József középiskolai tanár és Tuza Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár válogatták. Délután a tanárok javították a feladatokat. Nem volt könnyű munka a 720 feladat sokféle megoldásának értékelése. Két évfolyamon csak a maximális 60 pontos teljesítménnyel, a másik kettőn is 59, ill. 58 pontos eredménnyel lehetet nyerni. Este a tanárok egy szekszárdi borkóstolón vettek részt, a diákok délután a SHEKET együttes koncertjén, este bálon pihenhették ki a délelőtti verseny izgalmait.

A 4. napon kirándulásokon ismerkedhettek a régióval a diákok és a tanárok, Paks-Kalocsa, Szekszárd-Kalocsa, és Pécs helyszíneken .
Március 15-én volt a verseny záróünnepélye és eredményhirdetése. Az ünnepi műsor ezúttal március 15-éhez kapcsolódott Ferencz Orsolya énekművész emlékezetes közreműködésével. Az eredményhirdetésen Tuza Zsolt professzor úr értékelte a tanulók teljesítményét, majd 133 tanuló részesült dicséretben, vagy díjban és a hozzá tartozó értékes jutalomban. Kiemelést érdemel, hogy a 9-11. évfolyamon I. és II. díjas 18 diák, és 9 tanár brüsszeli Európa parlamenti jutalomúton vehet részt. Tabajdi Csaba az Európa Parlament S&D frakciójának tagja 2, Gál Kinga néppárti EP képviselő jóvoltából 25 látogatást tudtunk adni különdíjként. Gál Kinga képviselőasszony videoüzenetben köszöntötte a verseny résztvevőit.

Sikeres, a XX. alkalomhoz méltó versenyt rendezett a bonyhádi gimnázium és annak matematika tehetséggondozó alapítványa. Az iskola és az alapítvány is hálásan köszöni mindazon intézmények, cégek és magánszemélyek segítségét, akik nagylelkű támogatásukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

Dr. Katz Sándor
a verseny szakmai szervezője