Feladatok | Díjazottak | Előző év | Következő év

Révkomárom • 1992
1. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny


"Vigyázzunk arra, hogy a jövő generációból se aludjon ki
a hagyományőrzés tüze."
Weszely Tibor


Az 1. Nemzetközi Magyar Matematika Versenynek a Komáromi Magyar Tannyelvű Gimnázium adott otthont. Miután először került sor a tágabb régiót átfogó magyar matematikai találkozóra, megszervezése különösen nagy munkát jelentett. Ezt a feladatot Oláh György tanár úr vállalta magára. Klapka tér.

Komáromot nyugaton a Duna, északon a Vág határolja. A két folyó találkozásánál terül el a város. A római birodalom idején erődítmény állt a Duna partján. Komáromot első ízben a bakonybéli apátság 1037. évi oklevele említi, amelyet I. István király adományozott. A vár körül eredetileg három község épült: Komáromfalva, Andrásfalva és Keszifalva. A községek egyesülésével létrejött mezővárosnak IV.Béla király 1265-ben "királyi város" címet adományozott. Mária Terézia pedig szabad királyi várossá minősítette. A mohácsi csata után egyedülálló lehetőséget nyert Komárom vára. Bécs biztonsága tette szükségessé a vár első megerősítését. 1809-ben a napóleoni háború győri csatavesztése után I. Ferenc császár egész udvarnépével a komáromi várba menekült. 1849-ben Klapka György vezetésével hét hónapon át védték a várat az osztrák és az orosz seregek ostromától.

A rendezvény 1992. április 9-én az ünnepélyes megnyitóval kezdődött, melyen többek között Kálmán Attila, az MKM akkori államtitkára is köszöntötte a résztvevőket. Ezután került sor Reiman István Bolyai János című előadására. A versenyen Délvidékről 22,Erdélyből 44, Felvidékről 44, Kárpátaljáról 8, Magyarországról 44 diák vett részt. A további programot számos várostörténeti előadás, kulturális rendezvény gazdagította.

A találkozón az alábbi előadások hangzottak el:

    Rábai Imre : Mi a cifra?
    Urbán János : Érdekes görbék
    Ambrus András : Indirekt bizonyítások
    Keszegh István és Keszegh Tünde : Középpontos hasonlóság
    Hortobágyi István: Tetraéder geometria
    Balázs Lajos : Geometriai egyenlőtlenségek
    Göndöcs László : A Rákóczi Szövetség tevékenysége
    Elek Ernő : Kárpátalján folyó matematikaoktatásról és -versenyekről
    Gazda István : Régi magyar tudósok
    Scharnitzky Viktor: Sávok kitöltése szabályos sokszögekkel
    Peller József : A kimerítés módszeréről
    Bencze Mihály : Vegyes feladatok
    Csorba Ferenc : Vegyes feladatok
    Pintér Ferenc : A háromszög nevezetes pontjairól
    Mészáros József: A KÖMAL-ban kitűzött feladatok.