Feladatok | Díjazottak | Előző év | Következő év

Sepsiszentgyörgy • 2002
11. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny
Sepsiszentgyörgy Kovászna megye legnagyobb települése, a történelmi Háromszék központja. 525-580 m tengerszint feletti magasságban helyezkedik el. Nevét az egykori őstelepülés - Szentgyörgyfalva - ma is álló erődtemplomának védőszentjéről, Szent György lovagról kapta. Az Olt völgyének ezen szakaszán aránylag korán megtelepedett az ember, erről tanúskodnak a mai város területén fellelt régészeti leletek.

Mint várost első ízben 1461-ben említik, 1492-ben pedig Báthori István levelében mint kiváltságos város szerepelt. Az idők folyamán összeépült a tőle déli irányban fekvő Szemerjával, majd azzal 1880-ban közigazgatásilag is egyesült. A város gazdasági fejlődését némileg Brassó és Kézdivásárhely közelsége is fékezte, hisz mindkét város fejlett kereskedelemmel és kézműiparral rendelkezett. Így Sepsiszentgyörgy megőrizte egyfajta mezőgazdasági jellegét.

A város történetének egyik legdicsőségesebb korszaka az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején volt. Itt, a Szék házának dísztermében mondták ki a fegyveres önvédelmi harc megkezdésének szükségességét.

A Székely Mikó Kollégium a városhoz hasonlóan a térség fontos oktatási szereplője. 1859-ban alakult Székely Tanoda néven, és az iskola helyének végleges megtalálásában, valamint az indulásban nagyon fontos segítséget nyújtott gróf Mikó Imre, akinek tiszteletére az iskola felvette a Székely Mikó Tanoda nevet. 1892-ben alakult valódi gimnáziummá az intézmény, immár új épületben. A két világháború között a kollégium a székelység körében a tehetséggondozás fontos helyszíne volt.

A második világháború után, 1948-ban a Székely Mikó Kollégiumot államosították, elvették nevét és több tannyelvűvé tették. A rendszerváltás után az iskola visszakapta nevét és ismét magyar oktatás folyik itt. A tehetséggondozás azóta is nagyon fontos: az iskola diákjai rendre szépen szerepelnek a különböző tanulmányi versenyeken.