Feladatok | Díjazottak | Előző év | Következő év

Szabadka • 1998
7. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny


"Az a tény, hogy anyanyelvem magyar és magyarul beszélek,
 gondolkozom , írok, életem legnagyobb élménye, melyhez
 nincs fogható."
Kosztolányi Dezső
A 7. Nemzetközi Magyar Matematika Versenyt Szabadkán rendezték meg a 250 éves múlttal rendelkező gimnáziumban. A rendezvény fő szervezői Szabó Magda tanárnő és Kucsera Géza tanácsos voltak.

Szabadka a mai Jugoszlávia legészakibb fekvésű községe. A Pannón-síkság szívében elterülő várost évszázados hagyományok és a kultúrák sokszínűsége, gazdagsága jellemzi. A lakosság nagy része magyar nemzetiségű, őket követik a sorban a szerbek, horvátok, montenegróiak, bunjevácok. Földrajzi fekvésének meg az itt élők szorgalmának köszönve, Szabadka az észak-bácskai régió legfontosabb közigazgatási, ipari, kereskedelmi, közlekedési és művelődési központjává vált, de a város vonzó turisztikai központ is a Palicsi tó közelsége miatt.

Az első írásos emlék a városról egy 1391-es keltezéssel ellátott bírósági lejegyzés. 1542 és 1687 között a török uralta Szabadkát. Miután a település felszabadult, szívesen települtek itt le horvátok, magyarok, szerbek, németek,zsidók. 1699-ben Bácska egész területét az osztrák határőrvidékhez csatolták. Miután ezt 1743-ban megszüntették, Szabadka a császárnő kiváltság-levelével megkapta a "kamarai mező-város" címet és a Szent Mária elnevezést. 1779. január 22-én a szabadkaiak 266.666 forintért és 450 krajcárért vásárolták meg a szabad királyi város címet, és ettől kezdve a város neve Maria Theresiopolis.

A latin grammatikális iskolában 1747-ben kezdték meg a ferencesrendiek az oktatást, így a mai gimnázium Jugoszlávia legöregebb ilyen intézménye. 1806-ban a II. Ratio Educationis szellemében a gimnáziumi oktatás hatéves lett, és bevezették a német illetve az anyanyelv tanítását. A reformkor szellemében 1845-ben magyar lett a tanítási nyelv az addigi latin helyett. Szabadka város önkormányzata 1899-ben építtette fel a gimnázium jelenlegi épületét.

A rendezvényen 280 versenyző és tanár vett részt 1998. április 22-e és április 26-a között. Az ünnepélyes megnyitóra a Városháza dísztermében került sor. A szervezők mellett Kasza József polgármester üdvözölte a megjelenteket. A versenybizottság munkáját a zsűri elnöke dr.Urbán János irányította.

A találkozó díszvendégének, Cofman Judit matematikusnak az előadását a gimnázium dísztermében hallgathatták meg a résztvevők. Előadásának címe: A véges geometriák jelentősége a modern matematikában volt.

Az ötnapos programban városnézés, színházlátogatás és kirándulások nyújtottak felejthetetlen élményt. A kirándulások végcéljai Újvidék és Zenta voltak.